الملف التعريفي الشكل l

 Views

  • Intro: كويل التعريفي الشكل L تشكيل الملف التعريفي-1

L shape induction coil
الملف التعريفي الشكل l

L shape induction coil-1
L شكل الملف التعريفي-1

Tags: الملف التعريفي الشكل l

Good
Bad

Newest Comment

    No Comment

Post Comment

Verify Code: