تحريض مختلط وتقلص يليق بدوار الكبير

 Views

  • Intro: تحريض مختلط وتقلص يليق بدوار الكبير

induction brazing and shrinking fit for big rotors
تحريض مختلط وتقلص يليق بدوار الكبير

Tags: تحريض مختلط وتقلص يليق بدوار الكبير

Good
Bad

Newest Comment

    No Comment

Post Comment

Verify Code: